Sogand RSS

Sogand -

سوگند خواننده 33 ساله و در حال حاضر در لندن زندگی میکند. او متولد اصفهان، متاهل و دارای یک پسر 1 ساله است. سوگند در خانوادهای موزیسین بزرگ شده. پدر، مادربزرگ و دایی او صرفاً کار موزیک انجام میدادند. او حدود پانزده سال است که به صورت حرفهای موزیک کار میکند. سوگند همسر امیرعلی خسروجردی، (خواننده رپ معروف به زخمی) است. خواننده مصاحبه ما با سوگند باشید تا بیشتر با این خواننده محبوب آشنا شوید.

Read more